Występowanie

kliknij aby powiększyć

Dziki ( film )

kliknij aby obejrzeć

dzik słownik 

kliknij aby powiększyć

 Jak odstraszyć dzika od upraw ?

 Działanie substancji na dziki

trop dzika

 Trop Dzika w ziemi

 Oręż Dzika

kliknij aby powiększyć

 Wskazówki dla myśliwego szukającego postrzałka DZIKA

kliknij aby otworzyć

dzik

 

Dzik

 

Zwierze zaliczane do parzystokopytnych.

 

 Występuje na wszystkich kontynentach.

 

 W zależności od miejsca zamieszkania, występują u niego różnice morfologiczne,  dobrym przykładem jest guziec, posiadająca szable zawinięte nawet do 30 centymetrów  poza górną granice szczęki.

 

Na wolności rzadko się to zdarza, ale szacuje sie, że dzik dożywać może nawet do dwudziestu lat .

 

Występowanie i siedlisko

 

Dziki jako środowisko bytowania, obierają zazwyczaj spore kompleksy leśne,

usiane młodnikami, w których to czują sie najpewniej.

 

 W okresie letnim nie gardzą również noclegiem w trzcinowiskach, a nawet w łanie zboża najczęściej  żyta.

 

W okresie jesiennym ich ulubionym matecznikiem stają się,  wielkoobszarowe łany

kukurydzy, z których wychodzą jedynie aby zaczerpnąć  wody, lub poddać sie błotnej

kąpieli w babrzysku.

 

Miejsce spoczynku, zazwyczaj dostosowane jest do panujących warunków.

 

W okresie mokrym i deszczowym próżno będzie szukać dzików, w

podmokłych trzcinowiskach, wybiorą one raczej suche, gęste świerkowe młodniki

podszyte trawą.

 

W okresie upałów, niechętnie wybiorą za dzienna ostoje łany zbóż,

wystawiając się na gorące promienie słoneczne.

 

 Preferować będą natomiast podmokłe młodniki, a nawet trzcinowiska w okolicach cieków wodnych.

 

 Dlatego też poszukując dzików, w łowisku zwracać należy dużą uwagę na panujące warunki pogodowe.

 

W okresie zimy barłogi dzików często są wyściełane gałęziami, i mchem stanowiąc

sypialnie dla kilku dzików śpiących przysłowiowym pokotem, przylegając jeden do

drugiego, i zapobiegając w ten sposób przed nadmierną utratą ciepła.

 

 

W zimowych barłogach w trzcinowiskach dziki potrafią budować z trzcin dużej wielkości budy, w

których to chronią sie przed mrozem oraz obfitym opadem śniegu.

 

 

Charakterystyka ogólna

 

Dzik z wyglądu jest nieco podobny do świni domowej.

 

 

 Jednak podobieństwo to wynikające z przynależności do jednej systematycznej rodziny,  jest na tyle małe iż

nie da sie pomylić przedstawicieli obu gatunków.

 

 Sylwetka dzika jest mniej okrągła, wyglądająca na ciosaną z dużej beli drewna.

 

 Ubarwienie sukni w zależności od genotypu może przechodzić od szarej, poprzez brązową aż do całkowicie czarnej.

 

Zdarzają sie również dziki łaciate  ich wyprawiona skóra bywa często piękną ozdobą

myśliwskiego domostwa.

 

 Łeb dzika jest masywny o silnie wydłużonej części

przedniej, tworzącej gwizd, zakończony czułą tabakierą, oraz orężem składającym sie z

kłów dolnej szczęki szabel oraz górnej szczęki fajek.

 

 Rozwój oręża występuje zarówno u samców jak i samic, z tą różnicą że kły lochy nazywane hakami

zatrzymują sie w rozwoju poprzez zasklepienie od strony części wzrostowej.

 

Oczy dzików są małe, ostrość wzroku jest również słaba  dziki uważa sie za krótkowidzów.

 

Z zadu dzika wyrasta chwost będący najlepszym wskaźnikiem stanu psychicznego

zwierzęcia.

 

 Chwost opuszczony znamionuje dzika spokojnego, falujący lub kręcący sie

świadczy iż dzik jest podekscytowany.

 

 U dzika zdenerwowanego lub zaniepokojonego, chwost uniesiony jest pionowo do góry.

 

 Nogi dzika, zwane biegami są krótkie i dość grube, przystosowane do dużych obciążeń, zakończone są parzystymi rapetami oraz

szpilami, wyraźnie  odbijającymi  sie na śniegu  lub na mokrym  podłożu.

 

 U dzików rysuje sie dość  wyraźny dymorfizm płciowy.

 

Wraz z wiekiem coraz bardziej wyraźne stają sie różnice wyglądu,  pomiędzy samcem a samicą.

 

 U odyńców przód staje się bardziej masywny, zad natomiast staje sie mniejszy, silnie umięśniony.

 

 Sylwetka lochy wygląda bardziej jednolicie a masa ciała rozkłada sie równomiernie na całej długości

zwierzęcia.

 

U odyńców występuje również  pędzel, okrywa włosowa napletka  dobrze

widoczny u dorosłych osobników.

 

 

W zależności od warunków bytowania dziki osiągać mogą różne przyrosty masowe.

 

Zdarza sie że przelatek z łowiska bogatego w kukurydze osiągnie większą

masę, od wycinka żyjącego w łowisku mniej zasobnym w tak kaloryczne pożywienie.

 

Klasy wiekowe dzików według których prowadzony był odstrzał  przez długi czas

ustalane były na podstawie wagi dzika.

 

Obecnie zgodnie z założeniami biologii podział ten determinowany jest wiekiem dzików.

 

 I tak w pierwszym roku życia dzik jest warchlakiem, w drugim staje sie przelatkiem, a następnie wycinkiem bądź lochą.

 

 Szczyt formy osobnik zazwyczaj osiąga koło szóstego roku życia,  ze statystyk wynika jednak,

Iż  rzadko który dzik dożywa tak długo w naszych łowiskach.

 

 Powinien on wtedy ważyć około sto pięćdziesiąt,  dwieście pięćdziesiąt  kilogramów , biorąc pod uwagę płeć oraz warunki bytowe danego

osobnika.

 

Odżywianie

 

Gatunek uważany jest za wszystko żerny z przewagą pokarmu roślinnego.

 

W zależności od miejsca występowania menu dzika jest zmienne i dostosowane do

aktualnie dostępnej bazy żerowej.

 

Z owoców lasu dziki najchętniej  żerują na owocach dębu oraz buka, jak również na kłączach rozmaitych roślin.

 

W przypadku braku wystarczającej ilości pożywienia wybierają sie w odwiedziny na pola, gdzie chętnie

żerują na ziemniakach, zbożu, zwłaszcza owsie oraz pszenicy, kukurydzy, oraz

wszelkich możliwych płodach, rolnych oraz owocach. żerowanie to odbywa sie

zazwyczaj na nasz koszt, w związku z tym dobrze jest zadbać o to, aby w czasie

wegetacji pól, dziki miały zapewniony spokój, oraz żer w lesie,  w postaci poletek,

żerowych lub pasów zaporowych.

 

 Z pokarmu zwierzęcego podobnie jak z roślinnego dzik nie wybrzydza niemal niczym.

 

 Z chęcią żeruje na larwach, jajach ptasich, rybach, myszach, a nawet nie gardzi padliną.

 

 

Rozmnażanie i rozwój

 

Okres huczki u dzików zazwyczaj przypada na połowę listopada, wtedy to

dziki, zbierają sie w potężne watahy, aby odbyć gody.

 

Na czas huczki, do watach dochodzą samotniczo dotąd żyjące odyńce, aby pokonać rywali i zdobyć

pierwszeństwo do pokrycia loch.

 

 Termin huczki został jednak tak bardzo zachwiany, że zdarza sie ona nawet wczesną wiosną a i bywały przypadki że huczka odbywała się,

w okresie letnim zachwianie to spowodowane jest często zbyt szybkim,

przystępowaniem do godów osobników młodych.

 

 Ciekawostką  jest, że w akcie  kopulacji orgazm u samców trwa nawet do 20 minut.

 

Ciąża u loch trwa około 110 dni.

 

Zakładając, że huczka odbyła sie planowo, warchlaki na świat przychodzą w marcu lub

kwietniu.

 

W zależności od wieku oraz kondycji, locha wydaje na świat od 1 do 10

młodych.

 

Do wyproszenia dochodzi w przygotowanym przez lochę barłogu, z którego

warchlaki nie wychodzą przez pierwsze dni życia.

 

Młode karmione są mlekiem matki przez około 100 dni, następnie mleko zastępowane jest pokarmem pobieranym przez

dorosłe dziki.

 

Strzelenie lochy podczas okresu laktacji, zazwyczaj powoduje śmierć

głodową, u warchlaków, w przypadku, gdy uda im sie przeżyć, stają sie łatwym łupem,

lisów oraz innych drapieżników.

 

Przez okres pierwszych kilku miesięcy  życia, locha

bardzo agresywnie broni swojego potomstwa przed ewentualnym zagrożeniem.

 

Charakterystyczna suknia w pasy, zanika u warchlaków po około pół roku życia.

Pierwsza suknia zimowa, ma zazwyczaj rudawy odcień.

 

 Dziki osiągają zdolność reprodukcyjną,  zazwyczaj w 18 do 20 miesiącu  życia.

 

Coraz częstsze w przeciągu ostatnich lat są huczki, w których udział biorą roczne loszki, wydając na świat jedno, rzadziej

dwa, słabe warchlaki.

 

 Dymorfizm miedzy osobnikami, męskimi a żeńskimi  zaczyna

zarysowywać się, w drugim roku życia.

 

 W trzecim roku rozwoju nie ma już większego problemu, z rozpoznaniem płci osobnika nawet ze znaczącej odległości.

 

Zachowanie

 

Dziki są zwierzętami prowadzącymi w miarę  systematyczny tryb życia.

 

Wypracowują ulubione ścieżki, weksle, oraz ulubione żerowiska.

 

Nieniepokojone potrafią z dokładnością do kilku minut pojawiać sie w tych samych miejscach

żerowych w przeciągu wielu dni.

 

Wychodząc na żer, lub na teren otwarty zazwyczaj wybierają drogę pod wiatr, aby mieć rozeznanie co może je czekać, po opuszczeniu

bezpiecznych gęstwin.

 

 Najostrożniejsze są z reguły stare odyńce, oraz lochy prowadzące watahę,  każda wataha bez względu na podział wiekowy prowadzona

jest przez lochę, i to ona opuszcza jako pierwsza młodnik, wyruszając na żer lub

podczas ucieczki.

 

W obecnych czasach, dorosłe dziki nie mają prawie innych wrogów

niż człowiek, ataki wilków są sporadyczne.

 

Pomimo swojej ostrożności  dziki prowadzą dość  głośny tryb życia, dostosowując odgłosy do sytuacji.

 

I tak potrafią rechtać z zadowolenia, wydawać pomruki lub głośno ciamkać, i mlaskać podczas

żerowania.

 

 Równie głośno dziki oddają sie ulubionym kąpielom błotnym, podczas

których pozbywają sie pasożytów, ze skóry, oraz wzmacniają pokrywę pancerzowa to

w przypadku odyńców, przygotowujących sie do huczki.

 

 Młode dość często kwiczą, na skutek walk z rówieśnikami o znaleziony smaczniejszy kąsek.

 

Zaniepokojone dziki wydają charakterystyczny odgłos fuknięcia, polegający na głośnym wydechu powietrza,

świadczy on o tym że dzik jest zdenerwowany, i zaraz rozpocznie ucieczkę.

 

 Dziki są zwierzętami stadnymi i większość życia spędzają w watahach.

 

Jedynie stare odyńce oraz lochy przygotowujące sie do wyproszenia żyją samotniczo.

 

 Na żer, dziki wychodzą po zachodzie słońca i zazwyczaj żerują aż do wschodu.

 

 Zdarzają sie jednak przypadki  podczas mroźnych zim, lub tuż po posianiu ich ulubionej kukurydzy że

na żerowisku pojawiają sie gdy słońce jest jeszcze na niebie.

 Najbardziej nieregularne w żerowaniu są  pojedynki, które potrafią nieraz zaskoczyć wychodząc na żer w pełni

dnia.

 

Ekologia gatunku

 

W obecnych czasach, dziki nie mają praktycznie wrogów naturalnych, i jedyną

większą  presją na populacje ma miejsce podczas odstrzału przez myśliwych.

 

Jedynie w okresie młodocianym mogą być narażone na atak drapieżników.

 

 Dlatego też często spotyka sie dziki zbliżające sie do siedzib ludzkich, a nawet zamieszkujących

śródmiejskie parki.

 

Rola dzików w ekosystemach leśnych jest znacząca, gdyż uważane

są przez leśników jako przyjaciele lasu  zjadają pędraki oraz larwy owadów żerujących

na drzewach.

 

W ekosystemach polnych ich obecność jest również wskazana gdyż w

sposób znaczący zmniejszają ilość  pędraków, oraz myszy żerujących na ludzkich

uprawach.

 

Niestety tak sie składa, że same chętnie żerują na uprawach przez co ich

populacja musi być zachowywana na odpowiednim poziomie.

 

 Jeśli chodzi o potencjał rozrodczy dzika, to jest on imponujący, gdyż w dobrych warunkach środowiskowych,

zwierzęta te potrafią uzyskiwać nawet do 150 procent  przyrostu naturalnego w ciągu roku.

 

Słowniczek

 

 

Barłóg.  przygotowane legowisko dzicze.

Biegi.  nogi dzika.

Buchtowanie.  inaczej rycie.

Buchtowisko. miejsce, w którym zakopuje sie kukurydze, ziemniaki i inne aby

udostępnić je dzikom.

Chwost.  włosowa końcówka dzicz ego ogona.

Chyb.  pas długich włosów od łba po grzbiet, zaniepokojony odyniec stawia chyb aby

wydawać sie większym.

Czochranie.  pozbywanie sie pasożytów poprzez wycieranie o drzewa.

Fajki . kły górnej szczęki odyńca.

Gwizd . ryj dzika.

Haki. kły u loch.

Huczka. czas dziczych godów.

Kąpielisko lub tarzawisko.  miejsce błotnej kąpieli dzików.

Kłapanie.  dźwięk uderzanych fajek o szable, dzik kłapie gdy jest bardzo

zdenerwowany lub ranny.

Koryto dzicze.  głęboka ścieżka wyrobiona w śniegu lub miękkim piasku.

Locha.  samica dzika.

Lochanie. inaczej o huczce.

Malowanie. ocieranie z błota po kąpieli w błocie.

Odyniec.  ponad trzyletni samiec.

Oręż.  kły dzicze, czyli szable i fajki. Oręż jest trofeum łowieckim.

Pędzel. kępka włosów na przyrodzeniu odyńca.

Prośna.  locha nosząca zarodki.

Przelatek.  zeszłoroczny dzik.

Racica.  kopyto dzika.

Rapcie. o racicach dzika.

Rapeta. pojedyncza racica.

Samura. stara locha.

Słuchy. uszy dzika.

Szable.  kły dolnej szczęki odyńca.

Szarża.  o ataku dzika na myśliwego.

Szpile.  na tyle biegów wyrostki zostawiające charakterystyczny znak na tropie

Szczecina.  suknia dzików.

Tabakiera.  końcówka ryja dzika.

Warchlak.  pierwszoroczny dzik.

Wataha. grupa dzików.

Wycinek. trzyletni samiec.

Zwierzyna Czarna.  zaliczamy do niej dziki, oraz muflony.

 

 

Podsumowanie

 

Dzik, występuje na wszystkich kontynentach.

 

Na wolności rzadko się to zdarza, ale szacuje sie, że dzik dożywać może nawet do dwudziestu lat .

 

Występowanie i siedlisko

 

Dziki jako środowisko bytowania, obierają zazwyczaj spore kompleksy leśne,

usiane młodnikami, w których to czują sie najpewniej.

 

W okresie letnim nie gardzą również noclegiem w trzcinowiskach, a nawet w łanie zbóż .

 

W okresie jesiennym ich ulubionym matecznikiem stają się,  pola

kukurydzy, z których wychodzą jedynie aby zaczerpnąć  wody, lub poddać sie błotnej

kąpieli w babrzysku.

 

W okresie zimy barłogi dzików często są wyściełane gałęziami, i mchem stanowiąc

sypialnie dla kilku dzików śpiących przysłowiowym pokotem,

 

Charakterystyka ogólna

 

Ubarwienie sukni w zależności od genotypu może przechodzić od szarej, poprzez brązową aż do całkowicie czarnej.

 

Zdarzają sie również dziki łaciate.

 

 Łeb dzika jest masywny o silnie wydłużonej części przedniej, tworzącej gwizd, zakończony czułą tabakierą, oraz orężem składającym sie z

kłów dolnej szczęki szabel oraz górnej szczęki fajek.

 

 

Rozwój oręża występuje zarówno u samców jak i samic, z tą różnicą że kły lochy nazywane hakami

zatrzymują się.

 

Oczy dzików są małe, ostrość wzroku jest również słaba  dziki uważa sie za krótkowidzów.

 

Nogi dzika, zwane biegami są krótkie i dość grube, przystosowane do dużych obciążeń, zakończone są parzystymi rapetami oraz

szpilami.

 

U odyńców występuje również  pędzel, okrywa włosowa napletka  dobrze

widoczny u dorosłych osobników.

 

W pierwszym roku życia dzik jest warchlakiem, w drugim staje sie przelatkiem, a następnie wycinkiem bądź lochą.

 

 

Odżywianie

 

Gatunek uważany jest za wszystko żerny z przewagą pokarmu roślinnego.

 

W zależności od miejsca występowania menu dzika jest zmienne i dostosowane do

aktualnie dostępnej bazy żerowej.

 

Z owoców lasu dziki najchętniej  żerują na owocach dębu oraz buka, jak również na kłączach rozmaitych roślin.

 

Z chęcią żeruje na larwach, jajach ptasich, myszach, a nawet nie gardzi padliną.

 

 Anatomia

 


 

TABELA WYPRZEDZEŃ STRZAŁU

 

Rozmnażanie i rozwój

 

Okres huczki u dzików zazwyczaj przypada na połowę listopada, wtedy to

dziki, zbierają sie w potężne watahy, aby odbyć gody.

 

Ciąża u loch trwa około 110 dni.

 

Warchlaki na świat przychodzą w marcu lub

kwietniu.

 

W zależności od wieku oraz kondycji, locha wydaje na świat od 1 do 10

młodych.

 

Młode karmione są mlekiem matki przez około 100 dni, następnie mleko zastępowane jest pokarmem pobieranym przez

dorosłe dziki.

 

Dziki osiągają zdolność reprodukcyjną,  zazwyczaj w 18 do 20 miesiącu  życia.

 

Jeśli chodzi o potencjał rozrodczy dzika, to zwierzęta te potrafią uzyskiwać nawet do 150 procent  przyrostu naturalnego w ciągu roku.

 

 

Zachowanie

 

Dziki są zwierzętami prowadzącymi w miarę  systematyczny tryb życia.

 

Wypracowują ulubione ścieżki,  oraz ulubione żerowiska.

 

Wychodząc na żer, lub na teren otwarty zazwyczaj wybierają drogę pod wiatr.

 

Każda wataha bez względu na podział wiekowy prowadzona

jest przez lochę.

 

Dziki są zwierzętami stadnymi i większość życia spędzają w watahach.

 

Jedynie stare odyńce oraz lochy przygotowujące sie do wyproszenia żyją samotniczo.

 

 Na żer, dziki wychodzą po zachodzie słońca i zazwyczaj żerują aż do wschodu.

 

Ekologia gatunku

 

W obecnych czasach, dziki nie mają praktycznie wrogów naturalnych, i jedyną

większą  presją na populacje ma miejsce podczas odstrzału przez myśliwych.

 

Rola dzików w ekosystemach leśnych jest znacząca, gdyż uważane

są przez leśników jako przyjaciele lasu  zjadają pędraki oraz larwy owadów żerujących

na drzewach.

 

Niestety tak sie składa, że same chętnie żerują na uprawach przez co ich

populacja musi być zachowywana na odpowiednim poziomie.

 

Z zestawienia przygotowanego przez Polski Związek Łowiecki wynika, że w sezonie 2008/2009 w Polsce odstrzelono 202 683 sztuki dzika. W kolejnym odnotowano natomiast spadek odstrzału i wyniósł on 196 627 sztuk. Najwięcej zwierzyny upolowano w województwie zachodniopomorskim - 33 674 sztuk, zaś najmniej na terenie województwa świętokrzyskiego - 1 773 osobniki. Na jakim poziomie utrzyma się kontrolowany odstrzał dzików w Polsce w tym roku? - Będziemy mogli określić to dopiero po zakończeniu trwającego sezonu.
W prawie łowieckim dziki są objęte ścisłą ochroną sezonową, dlatego w myśl przepisów obowiązujących od października 2009 roku, w okresie od 16 stycznia do 14 sierpnia nie można przeprowadzać polowań na lochy. Zgodnie jednak z rozporządzeniem Ministra Środowiska polowania zbiorowe na dziki można prowadzić tylko i wyłącznie w terminie od 1 października do 15 stycznia. Zasady gospodarowania populacjami dzika są ściśle określone. Zwierze to odgrywa pozytywną rolę w podnoszeniu produktywności lasów poprzez przyśpieszanie krążenia materii w ekosystemach leśnych i przyczynia się tym samym do ograniczania gradacji wielu szkodników leśnych. To sprawia, że niezwykle istotne jest utrzymywanie względnie wysokiego zagęszczenia populacji. Według danych GUS z marca 2009 roku wynika, że populacja dzika szacowana jest na blisko 250 tys. osobników. Polski Związek Łowiecki natomiast wskazuje, że na dużych kompleksach leśnych liczebność wynosić powinna minimum 20 sztuk na 1000 ha powierzchni lasu.

Jednak z gospodarczego punktu widzenia dziki potrafią wyrządzać szkody w przyleśnych uprawach rolnych, łąkach, a nawet podchodzić pod gospodarstwa domowe. Myśliwi zobligowani są w takiej sytuacji mobilizować użytkowników terenów łowieckich do poprawy zagospodarowania obwodów. Wprowadzane są wtedy nowoczesne zasady odstrzału, co zapewnia dobrą strukturę populacji. Odstrzał strukturalny przynosi bowiem bardzo wymierne korzyści, lecz wymaga systematyczności i odpowiedzialnego podejścia. Odstrzał powinien polegać na konsekwentnym zwiększaniu odstrzału warchlaków, zmniejszaniu odstrzału przelatków, a także obniżeniu odstrzału dzików starszych do 10% całkowitego pozyskania. Takie postępowanie spowoduje, że zwiększy się ilości osobników starszych, loch, wycinków i odyńców oraz poprawi się ich struktura płciowa, wiekowa i socjalna. Kontrola odstrzałów wpłynie w znaczny sposób również na obniżenie poziomu szkód w uprawach polnych, a to ucieszy okolicznych rolników. Nowoczesne podeście do polowania na dziki wymaga od myśliwych również doświadczenia i ścisłego przestrzegania dyscypliny.

 

 

 

Dzik zdjęcia

PRZYPISY

zdjęcie główne - Jerzy Strzelecki

trop dzika - http://www.lowiecki.pl/biologia/dzik.php

trop dzika w ziemi - http://lukas31.flog.pl/wpis/1053503/trop-dzika

oręż Dzika - Franco Atirador

Dzik słownik - http://szarakkoziol.pl/