Łasicowate

Łasicowate, kunowate – najliczniejsza w gatunki rodzina ssaków z rzędu drapieżnych obejmująca zwierzęta małe lub średniej wielkości, o wysmukłym ciele i krótkich nogach, doskonale przystosowane do drapieżnego trybu życia w różnych środowiskach.

 

Piżmak

Tchórz

Borsuk

Kuna leśna

 

 

 

 

                     Piżmak                             Tchórz                            Borsuk                              Kuna leśna

    

Kuna domowaNorka amerykańska

 

 

 

       

                Kuna domowa              Norka amerykańska